Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan

KK - Belastingplan - "Klip en Klaar"

= oplossing huidige financiële crisis!!


Als afstudeeropdracht voor de Financiële Planner studie heb ik een kader ontworpen voor een totaal belastingplan. Dit is in maart 1999 in opdracht van mevrouw mr. J. Thunnissen (plv. Directeur-generaal der Belastingen) doorgelicht door de heren mr. drs. P.A. Pronk en E. Morit (beide leden van Directie Planning, Financiën en Control van het Ministerie van Financiën). Er zaten geen hiaten in, maar de politiek (dus u) heeft het laatste woord.


Dit uitgewerkte kader van een belastingplan is het antwoord op de financiële crisissen en het wantrouwen in financiële instellingen en bestuurders.

Het gehele plan is uitgewerkt op deze website. U kunt hierop uw commentaar, verbeteringen en aanvullingen geven door uw reactie per mail aan mij te verzenden.

Ik ben benieuwd naar uw reactie,

Klaas Kroezen FFP
(Federatie Financieel Planner)

Volgende pagina