Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan » Dienstbetrekking

bijlagen dienstbetrekking:

 

«  Besparing kosten loonberekening door andere methodiek:
In de huidige situatie heeft ieder bedrijf een expert nodig om de lonen te berekenen. Vervolgens hebben de meeste belastingplichtigen weer een expert nodig om de belastingformulieren in te vullen. Dit brengt zowel voor de werkgevers als voor de werknemers veel kosten met zich mee.

 

«  Beter inzicht in loonkosten:

Iedereen is weer in staat om de eigen loonberekening te lezen, daar er alleen maar drie bedragen op voorkomen, te weten:

    1) het door werkgever overgemaakte bedrag;

    2) de ingehouden loonkosten van de staat;

    3) het netto bedrag dat hij/zij krijgt.

 

Het is voor een werknemer duidelijk welke kosten de werkgever maakt om hem of haar in loondienst te hebben.

 

Het is voor een werknemer duidelijk welke kosten de staat maakt in verband met zijn of haar loondienst.

 

Werkgever weet exact wat dit aan lasten voor het bedrijf betekent.

 

In onderhandelingen tussen werknemer en werkgever wordt slechts gesproken over een vast bruto jaarbedrag.

 

>
 
 dienstbetrekking:
 

= Dit zijn inkomsten die rechtstreeks verband houden met de verrichte werkzaamheden in werkgever / werknemer relatie.

 

Werknemer en werkgever komen een bruto salaris overeen.

 

In dit bruto salaris zitten de huidige:

    -  werkgeverslasten;

    -  werknemerslasten;

    -  vergoedingen voor auto / kleding;

    -  pensioen / vutvoorzieningen etc.

 

Werkgever stort het bruto salaris op het persoonlijk belastingbanknummer van werknemer;

belastingheffer betaald na inhouding van de wettelijke bedragen volgens de inningmethodiek het netto salaris uit op de privébankrekening van de werknemer.


Volgende pagina