Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan » Onderneming zonder vennoten

Bijlagen onderneming zonder vennoten:

 

Een ondernemer met ondernemerszin moet altijd kunnen starten met een onderneming.

 

Privéopnames via de inningmethodiek:

·         Door een duidelijke afscheiding van privé en zakelijke betalingsrekeningen is het mogelijk om de overboekingen van de zaak naar privé te laten lopen via de inningmethodiek.

·         Het gevolg hiervan is dat er geen voorheffing nodig is en dat er een goed inzicht is in de privé bestedingen, dus eenvoudiger te controleren.

 

Automatische heffing over ondernemer én partner:

§  Alle partners van ondernemers zullen op de een of andere manier actief zijn in het meedenken en meedoen van het leiden van de onderneming.

§  Door hiervan uit te gaan worden discussies voorkomen en wordt het automatisch belastingtechnisch verwerkt door gewoon de inkomens voor de ondernemers zo gunstig mogelijk te belasten.

 

>
 
onderneming zonder vennoten:
 

= een min of meer duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die gericht is op deelname aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te behalen.

 

Hieronder vallen ook de voordelen die genoten worden uit de niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en diensten.

 

De ondernemingsstructuur is zodanig dat er geen sprake is van aandeelhouders.

 

Alle inkomsten en aftrekbare kosten betreffende de onderneming dienen te lopen via een van privé afgescheiden boekhouding en betalingsverkeer.

 

Jaarlijks dient iedere onderneming, door een accountant, de winst vast te laten stellen en aan te geven aan de belastingheffer wat de winst is geweest per belastingplichtige.

 

Belastingheffer legt hierover een aanslag op, rekening houdende met de gegevens zoals deze via

het persoonlijk belastingbanknummer bij de belastingheffer bekend zijn.

 

Het is niet toegestaan rechtstreekse betalingen te doen vanaf de ondernemingsrekening naar de privérekening. Al deze betalingen dienen te lopen via het persoonlijk belastingbanknummer.

 

Indien het gelden betreft van terugbetaling van inbreng dan dient dit ook zodanig te worden omschreven.

 

Alle andere betalingen zullen door de belastingheffer worden behandeld als voorschot op de toekomstige winst en daarop wordt de belasting ingehouden en bij de jaaraangifte worden deze bedragen weer verrekend.

 

Bij een zelfstandig ondernemer met een partner wordt de ondernemerswinst belastingtechnisch via

de inningmethodiek verrekend over beide partners.

Hiermede vervalt de meewerkbeloning en meewerkaftrek.

 

Indien partner zelf ook inkomsten heeft wordt dit automatisch verrekend en de ondernemingswinst wordt zodanig toegerekend aan de partners dat er zo weinig mogelijk belasting betaald wordt.

 

Stakingswinst onderneming:

o    Alle onttrekkingen worden gezien als winstuitkering, waarbij de goederen tegen economische waarden dienen te worden gewaardeerd.

o    Uitgezonderd zijn de ingebrachte gelden en goederen.

o    De afrekening hiervan gaat ook bij het staken van een onderneming geheel volgens de inningmethodiek.

 
Volgende pagina