Navigatie Link overslaanStart » Visie » Wereld Legerplan
VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ HET LEGER

Ieder land getroost zich vele inspanningen om de huidige defensie apparaten in stand te houden.

Niet alleen zijn hiermee grote financiële offers gemoeid, maar ook zetten wij het beste wat we hebben namelijk onze jonge mensen hiervoor in. 

De kans op straatterreur, zelfmoordaanslagen, natuur- of milieurampen is groter dan dat we worden aangevallen door vijandige landen.

Wij, de belastingbetalers, vaders/moeders en opa's/oma's van de jonge mensen, hebben het recht om voor alle inspanningen een maximaal rendement te vorderen.

Daarom dient de doelstelling van het leger in de toekomst te zijn:

             
"de bescherming van mens en dier in de breedste zin van het woord".

Dus niet alleen tegen invallende vreemde mogendheden, maar ook tegen allerlei calamiteiten, zoals overstromingen, aardbevingen, windhozen, insectenplagen, kernrampen, ontploffingen in chemische fabrieken, grote bosbranden,  snel inrichten van grootschalige vluchtelingenkampen, voedseltransport bij hongersnood  enz. enz.

Bij iedere investering in gebouwen en materieel dient in de beoordeling de bredere toepassingsmogelijkheden te worden afgewogen.

Je kunt daarbij denken aan een tank die als bulldozer dienst kan doen, allerlei gebouwen en transportmiddelen geschikt voor evacuatie van mens en dier en na enig filosoferen kom je tot legio van mogelijkheden.

De wapenindustrie kan in plaats van het ontwikkelen van materiaal met steeds grotere vernietigingskracht z'n eigen gaan specialiseren in apparatuur waarmee steeds meer mensen en dieren gered kunnen worden. Hierdoor hoeft de machtige wapenindustrie om geld te verdienen geen conflicten meer aan te wakkeren om toch omzet te creëren.

Onze jonge mensen die kiezen voor een baan in het leger kunnen een nuttige en vooral ook positieve opleiding volgen, waarbij het redden van mensen voorop staat.

Als we dan nog via een internationale organisatie, zoals de VN, weten te bereiken dat alle landen in noodgevallen een beroep kunnen doen op buitenlandse legers is de cirkel rond en beantwoorden we aan de aanhef  "verbeter de wereld, begin bij het leger".

N.J.M. Kroezen FFP (Federatie Financieel Planner)