Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan » Doelstelling
>
 
 doelstelling:
 
 
Rechtvaardig voor iedereen;

Inzichtelijk en controleerbaar voor alle betrokkenen;

Lage kosten voor de belastingheffer;

Lage kosten voor de belastingplichtigen;

Lage kosten voor werkgevers;

Verlaging van de totale belastingdruk;

Eenvoudig bepalen wie recht heeft op sociale uitkeringen;

Het geven van aanleiding tot fraude beperken;

Duurzaamheid door minder papieren rompslomp en lager energieverbruik;

Toepasbaarheid over de gehele wereld, te beginnen in Nederland.

Volgende pagina