Navigatie Link overslaanStart » Visie » Belastingplan » Schenken en erven

bijlagen schenken en erven:

 

Alle soorten van vermogensoverheveling zijn gelijkgesteld en belast volgens hetzelfde tarief als alle inkomsten.

 

Iedereen die een schenking of erfenis krijgt is bevoordeeld bij iemand die dat niet krijgt.

 

Deze bedragen worden gestort op het persoonlijk belastingbanknummer als inkomsten voor de ontvanger .

 

De ontvanger wordt belast volgens de inningmethodiek.

 

Hierin is verwerkt de mogelijkheid van middeling van de inkomsten, zodat een behoorlijke erfenis niet direct geheel in het hoogste tarief hoeft te vallen.

 

De afweging om bedrijfsmiddelen wel of niet privé te hebben of houden wordt belastingtechnisch minder interessant.

 

Er wordt belasting betaald over de stille reserves of die uit een eenmanszaak / VOF of vennootschap met aandeelhouders komt is niet van belang.

De restanten van opgebouwde pensioenen bij vooroverlijden komen ook in de nalatenschap terecht. Dit kan een aanzienlijke toename betekenen voor de nabestaanden als compensatie, voor zover dit nodig is, voor de eventuele hogere heffingspercentages.

 

>
 
 schenken en erven:
 

Betaling dient te geschieden op het persoonlijk belastingbanknummer

en de belastingheffer rekent het af volgens de inningmethodiek.

 

Papieren schenkingen worden niet meer erkend.

 

Volgende pagina