Navigatie Link overslaanStart » Geloof » Kerk Nederland
Saneren en sluiten wordt door onze bisschoppen gestimuleerd.
 
De argumenten die hiervoor gebruikt worden zijn zijn volledig in tegenstelling met de woorden van onze grote voorganger Jezus Christus. Daarom ga ik hierbij tegen de argumenten van de bisschoppen in en roep de parochieverantwoordelijken op om alles in het werk te stellen om hun parochies te behouden. Als de bisschoppen doorgaan met het uitwerken van hun desastreuze zienswijze betekent dit binnen tien jaar de ondergang van onze rijke kerktraditie.
 
Er zijn geen voorgangers en we hebben inspirerende mensen nodig:

Marcus 9 - [38] Johannes zei tegen Hem: ‘Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, en wij hebben hem tegengehouden, omdat hij geen volgeling van ons was.’ [39] Maar Jezus zei: ‘Houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht, zal niet gauw kwaad van Me spreken. [40] Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons.

Het wel of niet kunnen beschikken over een gewijde voorganger blijkt in de praktijk geen invloed te hebben op het aantal kerkgangers. Het feit dat iemand een opleiding heeft gehad wil nog niet zeggen dat deze persoon beschikt over een charismatische uitstraling. Mocht je als parochie het geluk van een charismatische voorganger hebben dan blijkt dit vaak tijdelijk te zijn en wordt deze persoon overgeplaatst naar een hogere functie. Dit geldt overigens ook voor het bedrijfsleven en de overheid.
Daarom is het fout om als parochie en/of regio en/of bisdom het standpunt in te nemen dat het wel of niet kunnen beschikken over een charismatische boodschapverkondiger uit gaat maken dat de huidige parochies moeten sluiten.
Paulus kwam vroeger ook maar eens in de paar jaar langs de gemeenschappen. Niets nieuws dus.

> stel de boodschap centraal en niet de boodschapverkondiger <
Steek energie in het opbouwen en niet in het afbreken van parochiegemeenschappen:

Ga je als parochie, regio of bisdom uit van sluiten dan gaan er kerken dicht. Ga je er van uit dat ook onze kinderen en kleinkinderen recht hebben op de boodschap van Jezus Christus en op een gemeenschap die deze boodschap uitdraagt, dan blijven de parochies behouden.

> datgene wat je als doel voor ogen hebt gebeurd <
 
De huidige kerkgebouwen zijn te duur in onderhoud:

Toen ons kerkgebouw werd gebouwd hadden de mensen geen geld om brood te kopen. Het waren de dertiger jaren, dus de echte crisisdagen. De schouders werden er onder gezet. Iedereen werkte mee. In 1,5 jaar werden kerk en pastorie gebouwd.
Nu moeten wij in een tijd waarin het in de geschiedenis nog nooit zo goed geweest is deze gebouwen alleen maar beheren en onderhouden.
Te duur wil dan zeggen ‘ het er niet voor over hebben’.

> in het perspectief van de tijd is ons kerkgebouw spotgoedkoop <
 
De huidige generatie heeft er niets meer voor over:

Afgelopen periode hebben juist onze parochianen en de inwoners van Hoogkarspel bewezen dat hun kerk hun lief is. Wie er ook gevraagd werd om wat te doen, er kwam altijd een positieve reactie.
De nieuwe kerkstoelen voor € 77,00 per stuk waren in één weekend verkocht.
De kerkenveiling was door de medewerking van heel veel parochianen een doorslaand succes.
Stop daarom met negatief praten dat de mensen van vandaag de dag er niets voor over hebben als bewezen wordt dat juist het tegengestelde waar is.

> een pessimist heeft nog nooit de wereld veroverd <

Het kerkbezoek loopt terug:

Dat is op dit moment waarschijnlijk waar. Maar zou dat voor Jezus een argument zijn? Nee. In Matteüs 18 - 20 lezen we treffend:
Want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.

> niet het vele is goed maar het goede is veel <
 
Alle saneringen van parochies lijken na 1 jaar succesvol en blijken na 5 jaar een mislukking:
Desastreuze gevolgen: parochies weg, vrijwilligersgroepen weg, kerkbezoek op dieptepunt.
Gelukkig bracht de verkoop van de kerken veel geld op dat verbloemt de daling van de kerkbijdragen. Dit wordt dus pas over een aantal jaren gevoeld.
 
Kortom redenen genoeg om er voor te pleiten dat de parochies zoals ze nu draaien behouden blijven.
 
Het zijn rijdende treinen. Iets wat beweegt heeft smering nodig. Zorg voor opleidingen. Nodig inspirerende sprekers uit.  Pak een inspirerend muziekstuk voor de jeugd aan. Ondersteun de jeugdvieringen en alternatieve vieringen. Laat in onze kerkgebouwen concerten geven etc. etc. met een open geest kun je nog heel wat meer bedenken.

Blijf op het standpunt staan om onze parochies in stand te houden.
Wees positief. Heb de overtuiging dat dit met in de geest van Jezus Christus gaat lukken.
En bovenal vraag om Zijn steun.

Succes daarbij, Klaas Kroezen
 
p.s. let wel het gezegde ‘het speelt pas over een jaar of tien’ is een farce. Net als bij de politiek kan het dan zo na één of twee jaar werkelijkheid worden met de verwijzing ‘het is toch jullie eigen wil’!!!