Navigatie Link overslaanStart » Geloof » Kerk Hoogkarspel

Kerk Hoogkarspel

Multifunctioneel kerkgebouw - kermisbrunch na de viering

Als voorzitter van de Laurentiusparochie in Hoogkarspel heb ik, na het inventariseren tijdens persoonlijke gesprekken, vergaderingen, parochie-inspraakavond en kerkbezoeken, de onderstaande toekomstvisie ontwikkeld welke in overleg met alle betrokkenen voor een groot deel is gerealiseerd:

Algemeen:  een moderne R.K. kerkgemeenschap met eigen identiteit door:

Het stimuleren van de huidige activiteiten.

De betrokkenheid van parochianen, vrijwilligers en medewerkers te vergroten door:

 • Ieder jaar iets organiseren voor alle parochianen na een bepaalde kerkdienst;
 • 2 x per jaar een viering met alle koren: bv. oudejaarsavond + vrijwilligersdag;
 • op de vrijwilligersdag iets voor vrijwilligers, hun partners en kinderen organiseren;
 • alle vrijwilligers een attentie met kerst/oud/nieuw;
 • aandacht in Voetspoor en een extra attentie als een vrijwilliger een jubileumverjaardag of feest heeft;
 • aandacht voor vrijwilligers die een x aantal jaren actief zijn in de parochie;
 • een gezellige avond voor alle groep(en) vrijwilligers (waarbij een aantal groepen gekoppeld worden bv. alle 4 koren bij elkaar).

De bereikbaarheid - communicatie bevorderen:

 • secretariaat optimaliseren openingstijden;
 • tijdens de openingstijden van het secretariaat ook de kerk open voor gebed;
 • gebruik maken van alle moderne communicatie en pr middelen. Naast het dorpsblad Rotonde, het eigen infoblad Voetspoor ook een eigen Internetsite opzetten en bijhouden;
 • streven naar een goede verstandhouding met regio - dekenaat – bisdom;
 • jaarlijks een inspraakavond houden voor parochianen

Kadervorming en voeding voor de diverse vrijwilligersgroepen:

 • het volgen van cursussen stimuleren – ook op hbo en universitair niveau;
 • aantrekken van sprekers;
 • gezamenlijk in gesprek gaan over geloofszaken.

Diaconie:

 • naast het Stimuleringsfonds Drechterland en de gebruikelijke fondsen als kerkgemeenschap een kerkje of ziekenhuisje in een arm land financieel adopteren.

Oecumene:

 • op basis van het respecteren van de protestante en RK eigenheid samen voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over kerk en samenleving en samen die vieringen doen die geen weerstanden oproepen.

Catechese voor alle parochianen:

 • alle parochianen mannen/vrouwen/kinderen met een vragenformulier bij de actie kerkbalans per wijk uitnodigen voor een eenvoudige maaltijd met hun wijkgenoten en praten over de kerk van vandaag;
 • opzetten van een nevenprogramma voor ouders bij voorbereiden 1e communie en vormen;
 • twee maal per jaar een spirituele dag organiseren;
 • (weer) opzetten eigen jongerenpastoraat.

Kerkgebouw functioneel benut door::

 • de pastorie verhuurt voor kantoren;
 • alle gronden romdom kerk verhuurt aan gemeente en in onderhoud bij gemeente 
 • achter de huidige pastorie tegen de oostkant van de kerk een nieuw parochiecentrum bouwen;
 • verwarmingsinstallatie die permanent warmte geeft door energie uit de grond, daardoor altijd gebruiksklaar;
 • totale nieuwe vloer met vloerverwarming;
 • parochiesecretariaat modern ingericht met mogelijkheden voor 4 werkplekken en overzicht op ingang kerk;
 • stencil - kopieerruimte - documentatiecentrum;
 • een kleine (10/12 personen) en grote (20/25 personen) vergaderruimte;
 • een ruimte voor het geven van catechese/maaltijden/gezellige avonden achterin kerkruimte;
 • een kleine ruimte voor spreekkamer;
 • keukenblok met koffiebalie;
 • 500 nieuwe stoelen – opstelling rondom altaar;
 • 250 stapelstoelen in bergingen als reserve stoelen voor bijzondere drukke diensten;
 • mortuarium met eigen ingang, opbaarruimte, toilet en mogelijkheid voor het zetten van koffie of thee. Nabestaanden kunnen eigen sleutel krijgen. Opbaarruimte direct verbonden aan kerkruimte. Hierdoor een multifunctioneel uitvaartcentrum door routing met kerkruimte, mogelijkheid tot koffiedrinken achterin de kerk en rechtstreeks contact met de overledene.