Navigatie Link overslaanStart » Werk » Financiële Planner

Financiële Planner

Nadat ik eind 2013 de vijfenzestig jarige leeftijd had bereikt ben ik gestopt met het volgen van de PE voor financiële planner en ben ik niet meer op uurbasis actief.

Uiteraard is er in met omgaan met klanten niets veranderd en kijk ik steeds naar het totale financiële plaatje van de klant.

Werkwijze financiële planner:

Als uitgangspunten van een financiële planning worden uw huidige situatie en uw wensen genomen.

De werkzaamheden hebben onder meer betrekking op:

  • continuïteit van het inkomen: arbeidsongeschiktheid - overlijden - pensioen;
  • rendement van het vermogen en vermogensoverdracht;
  • hypotheken en financieringen;
  • ondernemingsvraagstukken: bedrijfsopvolging - rechtsvorm;
  • gezinsproblematiek: kinderen - scheiden - erven;
  • doorrekenen inflatie en fiscaliteiten.