Navigatie Link overslaanStart » Werk » Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

VerzekerVoordelig.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan VerzekerVoordelig.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Eventuele acties die consumenten op basis van de door VerzekerVoordelig.nl verschafte informatie nemen, komen voor eigen risico en verantwoordelijkheid. VerzekerVoordelig.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

 

Copyright

De inhoud van deze website wordt auteursrechtelijk beschermd en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van VerzekerVoordelig.nl behalve voor zover noodzakelijk om deze website via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.