Navigatie Link overslaanStart » Werk

Werk

VerzekerVoordelig.nl

Nadat ik ruim tien jaar als zelfstandig makelaar in aardappelen goed de kost had verdiend startte ik in 1991 samen met mijn vrouw Marleen ons verzekeringsbedrijf Kroezen Verzekeringen.
Reeds in 1999 heb ik op internet een eigen site gemaakt wat uitmondde in de virtuele verzekeringstussenpersoon VerzekerVoordelig.nl in 2000.

Federatie Financieel Planner (ffp)

Als verzekeringstussenpersoon miste ik al snel een totaalvisie. Toen de opleiding voor ffp startte heb ik mij daarvoor meteen aangemeld en ben bij de eerste lichting in 1997 geslaagd. 
Dit gaf voor mij een extra dimensie aan het verzekeringsvak. 

Mediator
11 maart 2011 heb ik de basisopleiding kandidaat mediator bij Globel Education Network met goed gevolg afgerond.
Als mediator zal ik mij toeleggen op geschillen tussen en in bedrijven. Met mijn achtergrond van makelaar in aardappelen, assurantie tussenpersoon, wethouder, financieel planner, IT en webspecialist kan ik bogen op een brede ervaring.

Disclaimer